ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Јадранка Шавија, Самостални стручни сарадник за урбанистичко-грађевинске послове
Телефон: 053/315-172
E-мејл:
jadranka@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање извода из просторно-планске документације подносиоцу захтјева ради комплетирања документације у другим поступцима
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 6., 26. и 61. „Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16, Закон о општем управном поступку , чл. 159. Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10, Одлука о општинским административним таксама, чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента“, бр. 2/12 и 8/13, Одлука о накнадама за обављање послова припреме урбанистичке документације и техничког прегледа објеката, чл. 8. „Службени гласник општине Дервента“, број : 11/15
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за трошкове издавања извода из докумената просторног уређења 20 KM таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (име једног родитеља) презиме
Адреса становања
Назив фирме
ЈМБ/ЈИБ
Број личне карте
Контакт телефон
Назнака документа просторног уређења из којег се тражи извод
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катарског плана са уписаном идфентификацијом РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Дервента Оригинал Прибавља се по службеној дужности, на основу споразума са РУГИПП, ПЈ Дервента (остаје обавеза подносиоца да плати одговарајућу таксу/накнаду за овај документ, само га он лично не мора подносити)
Писмено образложење захтјева Подносилац захтјева Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 8
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 7 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац