ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Вихор Матић, Самостални стручни сарадник за нормативна и друга правна акта
Телефон: 053/315-175
E-мејл:
vihorm@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Заштита животне средине и успостава мониторинга приликом изградње и касније експлоатације објекта
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити животне средине, чл. 80. и 85. Службени гласник Републике Српске, број: 71/12 и 79/15 , Закон о општем управном поступку , чл. 190. Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10, Правилник о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу , Правилник се примјењује у цјелости, Службени гласник Републике Српске, број: 124/12, Одлука о општинским административним таксама, чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента“, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за а) издавање еколошке дозволе; б) ревизију еколошке дозволе, в) издавање рјешења о одобравању плана активности са мјерама и роковима за постепено смањење емисија, односно загађења и за усаглашавање са најбољом расположивом техником а) 100 КМ; б) 100 КМ; в) 50 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив правног или физичког лица
Мјесто и адреса сједишта/становања
Назив фирме
ЈМБ/ЈИБ
Контакт телефон
Број личне карте
Подаци о објекту (локација/улица и број)
Број к.ч
Катастарска општина
Број ЗК и к.ч. по старом премјеру
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Одјелење за просторно уређење Оригинал или овјерена копија
Посједовни лист РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Дервента Оригинал Прибавља се по службеној дужности, на основу споразума са РУГИПП, ПЈ Дервента (остаје обавеза подносиоца да плати одговарајућу таксу/накнаду за овај документ, само га он лично не мора подносити)
З.К. Уложак (доказ о власништву) РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Дервента Оригинал Прибавља се по службеној дужности, на основу споразума са РУГИПП, ПЈ Дервента (остаје обавеза подносиоца да плати одговарајућу таксу/накнаду за овај документ, само га он лично не мора подносити)
Копија катастарског плана РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Дервента Оригинал Прибавља се по службеној дужности, на основу споразума са РУГИПП, ПЈ Дервента (остаје обавеза подносиоца да плати одговарајућу таксу/накнаду за овај документ, само га он лично не мора подносити)
Пројекат о еколошкој дозволи Правно лице које посједује лиценцу Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 30 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац