ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за инспекцијске послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Урбанистичко – грађевинска инспекција
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Инспекцијски послови, Комунални послови, изградња и послови МЗ, Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: /
E-мејл:
/

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Инспекцијски надзор у области грађења, контрола свих учесника у процесу грађења (инвеститор, извођач и надзорни орган)
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 132. тачка е), „Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16, Одлука о општинским административним таксама, чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента“, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац пријаве (назив правног лица или име и презиме физичког лица)
Адреса подносиоца пријаве (сједиште правног лица или адреса физичког лица)
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Грађевинска дозвола Одјелење за просторно уређење Копија
Записник о исколчавању Одјелење за просторно уређење Копија
Уговор о грађењу Извођач радова или инвеститор Копија
Лиценца за грађење, односно лиценца за извођење појединих радова Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС Копија
Рјешење о именовању одговорног лица на градилишту, односно одговорног лица за извођење појединих радова Извођач радова или инвеститор Копија
Лиценца за грађење, односно лиценца за извођење појединих радова за одговорно лице на градилишту Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС Копија
Уговор о ангажовању надзорног органа Инвеститор Копија
Лиценца за надзор, односно лиценца за надзор појединих радова за надзорни орган Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 8
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 8 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац