ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за инспекцијске послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Инспекцијски послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон:
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Спречавање заразних болести
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , чл. 190. Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10, Закон о заштити становништва од заразних болести , чл. 44. и 45. ‘Службени гласник Републике Српске“ број 14/10 , Правилник о начину и условима под којима се врши обдукција, ексхумација и превожење умрлих лица , чл. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 и 11. „Службени гласник Републике Српске“ број 11/13, Одлука о општинским административним таксама, чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента“, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за ископ и пренос посмртних остатака са једне локације на другу 25 КМ на територији БиХ, 40 КМ ван територије БиХ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име (име једног родитеља) и презиме
Датум, мјесто и општина рођења
ЈМБГ
Број личне карте
Пребивалиште и адреса становања
Контакт телефон
Име и презиме умрлог
Датум смрти
Локација гробља са којег се врши ексхумација
Датум и вријеме ексхумације
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда о узроку смрти Јавна здравствена установа Копија
Извод из матичне књиге умрлих Одјелење за општу управу Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 (2 дана за преглед потпуности и оправданости захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 30 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац