ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за инспекцијске послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Инспекцијски послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Весна Ђукић, Општински ветеринарски инспектор
Телефон: 053 315-189
E-мејл:
vesnad@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о ветеринарству БиХ, члан 17. „Службени гласник БиХ“, број 34/02 , Закон о инспекцијама у Републици Српској, члан 66. став 1 алинеја 11. „Службени гласник Републике Српске“, број 75/15, Одлука о општинским административним таксама, чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента“, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив, име и презиме подносиоца захтјева
Адреса
Број телефона
Мјесто утовара пошиљке
Мјесто истовара пошиљке
Превозно средство
Датум превоза
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Отпремница Продавац Оригинал на увид или копија
Налаз о исправности производа Ветеринарски институт Оригинал на увид или копија
Потврда о извршеној дезинфекцији превозног средства Надлежна ветеринарска организација Оригинал на увид или копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 7 дана
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси писмено – у слободној форми.