ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за инспекцијске послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Инспекцијски послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Милан Симић, Инспектор за храну, Бранкица Вукићевић, Пољопривредни инспектор
Телефон: 053 315 187; 053 315 189
E-мејл:
1. milans@derventa.ba; 2 brankicav@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Ослобађање од обавезе плаћања ПДВ-а на расход настао због истеклог рока на декларацији или нарушавања квалитета робе, истеклог рока намирница, као и спречавање промета неисправне робе
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , чл. 190. Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10, Закон о сјемену пољопривредног биља , чл. 37. „Службени гласник Републике Српске“ број 37/09, 100/11 и 110/16, Закон о садном материјалу, чл. 61. „Службени гласник Републике Српске“ број 37/09 , Закон о средствима за заштиту биља, чл. 37. „Службени гласник Републике Српске“ број 52/10, Закон о минералним ђубривима , чл. 21. „Службени гласник Републике Српске“ број 24/12, Правилник о примјени Закона о порезу на додату вриједност , чл. 11. „Службени гласник БиХ“ број 93/05 , Одлука о општинским административним таксама, чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента“, бр. 2/12 и 8/13.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/назив предузећа
Име/одговорно лице у предузећу
Име једног родитеља
ЈМБ/ЈИБ
Број личне карте и МУП
Адреса становања/сједиште предузећа
Контакт адреса
Контакт телефон
Образложење захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 (3 дана за преглед потпуности и оправданости захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 30 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац