ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за инспекцијске послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Инспекцијски послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Весна Ђукић, Општински ветеринарски инспектор
Телефон: 053 315-189
E-мејл:
vesnad@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Праћење кретања и здравственог стања пошиљке
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о ветеринарству Републике Српске, члан 112. став 1. тачка 14. „Службени гласник Републике Српске“, број 75/17 , Закон о општем управном поступку , чл. 159. Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10, Одлука о општинским административним таксама, чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента“, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац пријаве
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Отпремница Продавац Оригинал на увид или копија
Налаз о исправности производа Ветеринарски институт Оригинал на увид или копија
Потврда о извршеној дезинфекцији превозног средства Надлежна ветеринарска организација Оригинал на увид или копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – Одмах по пријему захтјева.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 дан
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац