ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ, Просторно уређење, урбанизам и заштита околине, Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Петра Калоперовић, Самостлни стручни сарадник за управно-правне и друге стручне послове из комунално-пословне области
Телефон: 053/315-141
E-мејл:
petrak@ derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање основице код обрачуна ренте и накнаде за ГГЗ
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу , чл. 79. „Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13 и 106/15 , Закон о општем управном поступку РС, чл. 190. „Службени гласник Републике Српске“, број: ,13/02, 87/07, 50/10 , Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени м² корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Дервента у 2016. години, чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента“, број 3/17 , Одлука о висини накнаде за трошкове уређења ГГЗ, чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента“, број 5/15 , Одлука о комуналним таксама , чл. 2. „Службени гласник Општине Дервента“, бр. 2/18 , Одлука о општинским административним таксама, чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента“, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешења за која није прописана посебна такса 10 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (име једног родитеља) и презиме
Број личне карте
ЈМБ
Адреса становања
Контакт телефон
Подаци о објекту – локација
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Одјелење за просторно уређење Оригинал Прибавља се по службеној дужности ако га ово одјелење посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе)
Главни пројекат Овлаштена пројектанска кућа Оригинал
Копија катастарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал Прибавља се по службеној дужности, на основу споразума са РУГИПП, ПЈ Дервента (остаје обавеза подносиоца да плати одговарајућу таксу/накнаду за овај документ, само га он лично не мора подносити)
Посједовни лист Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал Прибавља се по службеној дужности, на основу споразума са РУГИПП, ПЈ Дервента (остаје обавеза подносиоца да плати одговарајућу таксу/накнаду за овај документ, само га он лично не мора подносити)
Рјешење о уклањању објекта Одјелење за просторно уређење Оригинал Прибавља се по службеној дужности ако га ово одјелење посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе)
Рјешење о претварању пољопривредног у грађевинско земљиште Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Оригинал Прибавља се по службеној дужности ако га ово одјелење посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе)
Стара грађевинска дозвола Одјелење за просторно уређење Оригинал Прибавља се по службеној дужности ако га ово одјелење посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац